Informatie, een onmisbare bron

 


Literatuur

“De ene literatuur verschilt van de andere niet     zozeer door de tekst dan wel door de manier     waarop zij gelezen wordt.”

Verslagen

Informatie

Via de verschillende organen die op het bedrijf aanwezig zijn wordt er elke maand een verslag verspreid.
Deze kunt U steeds online raadplegen via de onderstaande Veslag knop. Voor verdere vragen en informatie
kunt U steeds terecht bij de respectievelijke afgevaardigde.

 

pictureSyndicale Delegatie

Met de Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO. nr.5) erkennen de werkgevers reeds sinds 1971 de aanwezigheid van de vakbonden in het bedrijf. De Syndicale Afvaardiging is de uitdrukking van deze georganiseerde aanwezigheid. Een syndicale afvaardiging op het werk moet worden opgericht in alle ondernemingen die ten minste 40 werknemers tewerkstellen. In het paritair 111 is dit vanaf 20.

picture

pictureC.P.B.W

Het koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende de opdrachten en de werking van de comités voor preventie en bescherming op het werk fungeert hier als basisbesluit. Een comité voor preventie en bescherming op het werk moet worden opgericht in alle ondernemingen die gewoonlijk gemiddeld ten minste 50 werknemers tewerkstellen. Indien minder dan 50 werknemers wordt deze taak opgevangen door de syndicale afvaardiging.

picture

pictureOndernemingsraad

Om de informatie,het overleg en de organisatie in de bedrijven een wettelijke regeling
te geven, stelde de wet van 20 september 1948 de oprichting van de ondernemingsraad voor. Een ondernemingsraad (OR) moet worden opgericht in de ondernemingen met minstens 100 werknemers en de vernieuwing ervan in alle ondernemingen die 50 werknemers tewerkstellen.

 

 

 

 

 

Inzake vertrouwelijkheid van gegevens en om het bedrijf geen schade te berokkenen, zijn wij genoodzaakt om het verslag ondernemingsraad niet meer te publiceren.
Onze verontschuldigingen daarvoor.
.